No title

 Következő esemény:
Jelenlegi taglétszámunk:

11 fő

Pártoló tagjaink:

90 fő

Tagfelvételi kérelem

Regisztráció pártolótagként


 

 Kapcsolat:

Tel:06-30/3-243-943
Tel: 06-96/66-1922

Üzenet küldése

 Motorozás csapatban

Időjárás előrejelzés
Motorozás csapatban

 

Motorozás csapatban

Általános szabályok: 
- A KRESZ mindenkire vonatkozik!
- A Road Captain (túravezető) utasításait minden résztvevőnek be kell tartania, ellenkező esetben a túrázásból kizárható
- A résztvevők által okozott balesetekért a Road Captain-t nem terheli felelősség, kivéve, ha azt bizonyíthatóan az ő magatartása okozta.
- A csapatban történő motorozás fokozott figyelmet és óvatosságot követel minden túrázó részéről. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az előttünk,  illetve a mögöttünk haladó forgalmat is.

A túrákon résztvevők kötelességei:
- Az indulás időpontjában, arra alkalmas állapotban, teletankolt, műszakilag megfelelő motorkerékpárral megjelenni, illetve késés esetén a Road Captain-t telefonon tájékoztatni.
- A KRESZ és a Road Captain utasításait be kell tartania.
- Amennyiben tudomása van a túra útvonalán felmerülő akadályról (lezárás, baleset stb) úgy arról a Road Captain-t mihamarabb tájékoztassa.

Motorozás az úton:

 A csoportos motorozás során az úgynevezett Zipp-zár, vagy cikk-cakk-ban történő haladás a javasolt.

Az első belső pozíciót a Road Captain foglalja el.

Őt követi a külső pozícióban a klub elnöke (President), amennyiben ilyen nincs, akkor a két Road Guard.
A President-nek a túrázás során kiemelt feladata nincs.
A többi túrázó a cikk-cakk formának megfelelő pozíciót köteles felvenni.

A sort a Road Sweeper, a "söprögető" zárja.

Egyes források a motorosok között 1-1 másodperc távolság betartását javasolják, ez az egymás mögött haladó motorosok esetében 2 másodpercet jelent. Ez természetesen a balesetek megelőzése szempontjából érthető, de számoljunk utána:
Egy 90 km/h-val haladó motoros másodpercenként ~ 25 m-t tesz meg. Két egymás mögött haladó motoros között 50 m távolság lenne.
Ez alapján egy 10 főből álló csapat kb 250 m hosszan nyúlna el, ami a nagyban nehezítené a csapat egybentartását.

Tapasztalataim szerint bőven elég, ha az egymás mögött haladó motorosok között tartjuk be az 1 másodpercet, ez kb 8-12 m-t jelent két motor között, viszont kicsit fokozottabb figyelmet követel.
Ilyen távolságtartással elérhető az is, hogy a vonalba sorolás könnyen végrehajtható legyen, vagy esetleges vészhelyzet esetén a társunknak legyen elég helye az oldalra húzódáshoz.
Nagyon fontos, hogy a cikk-cakk formátumban mindenkinek tartania kell a sorban elfoglalt helyét, tilos az előzgetés, valamint a szlalomozgatás a két sor között!
Kiemelten fontos hogy kanyarodáskor se csússzunk át a másik sor vonalába, mivel ez fokozottan balesetveszélyes! Az ilyen magatartás a csapatban történő motorozás során nem megengedhető!

A Road Captain kötelességei, feladatai:
- Az útvonallal, megállókkal teljesen tisztában kell lennie, figyelemmel kíséri a csapat tagjait, a csapat egybentartása végett.
- Indulás előtt a csapatot tájékoztatja a túra útvonaláról, a megállókról, lehetőség szerint írásos tájékoztatót biztosít a résztvevők számára.
- A KRESZ szabályainak megfelelően vezeti a csoportot, a helytelen magatartású, balesetveszélyesen közlekedő személyeket kizárja a túrázásból.
- A Road Captain általában a csapat egyik legtapasztaltabb és legmegfontoltabb motorosa.
- A Road Captain-nek folymatosan kapcsolatkészen kell állnia a Road Guard-okkal és a Road Sweeper-rel. (Telefonos Headset, vagy valamilyen adó-vevő berendezés.)

A Road Guard-ok feladatai:
- mint a megnevezés jelentése is utal rá, ők végzik a csapat vonulásának biztosítását előzések és kereszteződéseken, körforgalmakon történő áthaladás során.
- előzések esetén biztosítja a csapat egyben maradását.
- Bár a KRESZ tiltja a kereszteződések, körforgalmak lezárását, mégis általánosan elfogadott, hogy nagyobb csapat (8-10 főnél több) áthaladását ezzel a módszerrel segítik elő.
- A Road Guard feladatát csak tapasztalt motorosokra bízzuk!

A Road Sweeper feladatai:
- A csapat végén felügyeli a többieket
- Baleset, műszaki hiba esetén segítséget nyújt, intézkedik, értesíti a Road Captain-t (pl telefonon).
- Fontos, hogy egy vészhelyzetben gyorsan és hatékonyan tudjon cselekedni, ne essen pánikba!

Az előzés folyamata:

 Az előzést, annak biztonságos feltételeinek
fennállása esetén a Road Captain kezdi meg, majd folyamatosan a többi túrázó, a haladási sorrendnek megfelelően.

Az előzést követően a külső Road Guard elfoglalja addigi pozícióját a President mögött.

A belső Road Guard az előzést követően, lemaradva segíti elő a többiek besorolását.

Fontos, hogy a belső Road Guard pozíciója az előzést követően szabad maradjon!

Miután az előzést a Road Sweeper is végrehajtotta, a Road Guard visszatér eredeti pozíciójába.
Ebben a többi túrázónak is segítenie kell.

 Kereszteződések, körforgalmak zárása:

 Fontos, hogy a körforgalmak, kereszteződések lezárását csak
nagyobb, legalább 8-10 fős csapatok egybentartása esetében alkalmazzuk!

Amennyiben erre lenne szükség, úgy a Road Captain áthaladásával egyidejűleg, a megfelelő oldalon lévő Road Guard lezárja a kereszteződést.

A csapat többi tagja a forgalom minél rövidebb idejű fenntartása érdekében a lehetőségekhez képest gyorsan végrehajtja az áthaladást.

Miután a Road Sweeper is áthaladt a kereszteződésen, a Road Guard visszatér eredeti pozíciójába.

Több egymás utáni kereszteződés esetében, vagy körforgalomban mindkét Road Guard-ra szükség lehet, esetleg a President is besegíthet nekik.

Ezen esetben is fontos, hogy a többi túrázó elősegítse a Road Guard visszatérését eredeti pozíciójába.

 A csapat megelőzésének elősegítése:
Mint minden esetben, a csapatban motorozás esetén is figyelmet igényel a mögöttes forgalom figyelemmel kísérése!
Fontos dolognak tartom, hogy ahhoz, hogy az autósok is segítsenek nekünk a közlekedésben, nekünk is segíteni kell őket.
Egy hosszabb motoros csapatot amúgy sem egyszerű megelőzni nagyobb forgalom esetén.
Soha nem tudhatjuk, hogy az autós miért, és hova siet, akár szabálytalanul gyorshajtva is.
Mivel mi vagyunk a sebezhetőbbek, előtérbe kerül a saját és társunk testi épségének megóvása érdekében a defenzív vezetési stílus.
Ennek érdekében az alábbi technikát javaslom:

Ha a Road Sweeper észleli, hogy a csapatot egy autós kívánja megelőzni, azt dudálással jelezze az előtte haladóknak, majd húzódjon szorosan az út jobb szélére. (Az előzés elősegítése érdekében történő dudálást a KRESZ engedélyezi)
A többi túrázó, ha hallja a dudálást, szintén dudálással jelezze az előtte haladóknak az előzési szándékot, egéaszen a Road Captain-ig,majd szintén soroljanak az út jobb szélére.
Nagy forgalom esetén így is problémát okozhat a teljes menetoszlop egyidejű megelőzése, így hagyjunk lehetőséget az autósnak, hogy szükség esetén besoroljon a motorok közé.
Amennyiben az előző jármű elhaladt, újra fel kell venni a cikk-cakk formátumot.

Teendők baleset, műszaki hiba esetén:
Mivel a baleset, vagy műszaki hiba bekövetkezését az előbbre haladók nem biztos, hogy észlelik (sajnos volt már rá példa), az alábbi
teendők a Road Sweeper-re hárulnak:
- baleset esetén gondoskodik a helyszín biztosításáról, telefonon értesíti a Road Captain-t!
- ha szükséges elsősegélyben részesíti a sérülteket, értesíti a hatóságokat
- Műszaki hiba esetén értesíti a Road Captain-t, ha tud, segít a bajba jutottnak, esetleg autómentőt hív
- A Road Captain mindegyik esetben egy biztonságos megállóhelyre vezeti a csapatot, majd bevárják a lemaradottakat.
  Amennyiben szükséges, a Road Captain és esetlegesen a President és a Road Guard-ok visszamennek segíteni a Road Sweeper-nek.
- Baleset esetén fontos, hogy a helyszínről, a sérülésekről fényképek készüljenek, ezek a későbbi kárigények mielőbbi rendezését is elősegítik,
  illetve a baleset körülményeinek kivizsgálását könnyíthetik meg.
- Amennyiben a Road Captain észleli a balesetet, gondoskodik a csapat biztonságos megállításáról, a helyszín biztosításáról, a sérültek ellátásáról, a hatóságok, mentők értesítéséről.

 

Dobogókő -Visegrád

 Élménybeszámolók:

Vezetéstechnika 2016.09.03.
 

Vezetéstechnika 2016.07.23.

Tréning

AMTS 2015
 

Morgenék túrázni mentek
2014.08.16-19.

Myra vízesés 2014.08.03.

Motorrevü Kalandtúra

Vezetéstechnika 2014.05.17.
 

Vezetéstechnika 2014.04.12
 

Németország-Ausztria 2013

Henryx City Császár

Veresegyháza-Nagybörzsöny

Faakersee 2012

 

Partnereink:

 Partnereink:Keress minket a Facebook-on:

 

 

 

Készítette: Kocsis Design (C) 2011